Susanna Skogsberg, Hyresgästföreningen, förbundsjurist. Foto: Hyresgästföreningen / Handout / kod 10500 **OBLIGATORISK BYLINE: / ** **Endast för redaktionell användning. Bilden kommer från en extern källa och distribueras i sin ursprungliga form som en service till våra abonnenter**

Susanna Skogsberg, förbundsjurist, Hyresrättsföreningen. Foto: Hyresgästföreningen

Den ökande bostadsbristen har gjort det tuffare att vara hyresgäst i Sverige, enligt Hyresgästföreningen. Antalet ärenden som rör hot om vräkning har fördubblats det senare det senaste året.

Tidigare har den typen av ärenden kanske uppgått till 300—400 om året hos Hyresgästföreningen, långt efter sådant som trasiga spisar, fuktskador eller bristande underhåll. Men hittills i år är siffran 781 och det handlar både om direkta uppsägningar och om medlemmar som fått ett varningsbrev från hyresvärden.

– Vi kan inte se något annat skäl än bostadsbristen. Hyresvärdarna har blivit mycket tuffare när det kommer till att välja hyresgäster. Det ställs krav på fast inkomst, vilket gör det väldigt svårt för till exempel studerande eller arbetslösa. Värdarna har också blivit noggrannare i kontrollen av hyresgästerna och de som vid upprepade tillfällen betalar hyran ett par dagar för sent ligger illa till, säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

Men bostadsbrist har storstäderna haft länge. Varför inträffar det här just i år?

– Jag tror att hyresvärdarna successivt anpassat sig till den här tuffa situationen. Vi har sett att de senaste åren har de blivit mycket mer noggranna i valet av nya hyresgäster. Nästa steg blir då att titta på hyresgästerna de redan har.

Ett annat problem för många hyresgäster är de senaste årens renoveringar, inte minst inom miljonprogrammet, som drivit upp hyrorna kraftigt, påpekar Susanna Skogsberg.

– Det är uppenbart att hyresvärdarna i många fall vill förändra kundgruppen och försöker få hyresgäster med mer pengar.

Enligt Reinhold Lennebo, vd på branschorganisationen Fastighetsägarna, handlar det inte om någon policyförändring och det rör sig trots allt om väldigt låga tal, påpekar han.

– Lagen är strikt och besittningsskyddet är väldigt starkt. Det går inte att säga upp en hyresgäst utan att denne misskött sig grovt eller inte betalat hyran, säger han till TT.

– När det gäller renoveringarna blir hyreshöjningarna mellan 20 och 60 procent. Då kan säkert en och annan välja att flytta på grund av att det blir för dyrt. Men man måste komma ihåg att renoveringarna inte bara görs för de nuvarande hyresgästerna utan även för att hålla husen i skick och för kommande hyresgäster som vill ha ett renoverat boende.

Årets ärenden hos Hyresgäströrelsen

1. Brister i lägenheten, till exempel för kallt eller trasig spis: 3 792 ärenden.

2. Lägenhetens skick, vanligtvis bristande underhåll: 2 395 ärenden.

3. Krav på skadestånd när hyresgästen flyttar: 833 ärenden.

4. Störningar: 783 ärenden.

5. Tvister som rör uppsägning: 781 ärenden.

Källa: Hyresgästföreningen