STOCKHOLM 2 FEB 99 Arkivbild p sjukskˆterska p Sˆdersjukhuset i Stockholm. Tio myndigheter fick p torsdagen regeringens uppdrag att se ˆver hur jobb och utbildningar inom vÂrd och omsorg kan gˆras attraktivare. Foto: Gunnar Ask Code: 32332 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN

Foto: Gunnar Ask/TT

Vårdförbundet sluter nu ännu en gång ett sifferlöst avtal med Sverige Kommuner och Landsting SKL, denna gång med skrivningar om en särskild reglering av nattarbetstiden. Denna ska arbetas fram i ett samarbete mellan parterna och vara klar att träda i kraft den 30 november 2016.

Parterna är också överens om att satsa på att förbättra möjligheten till karriärutveckling och specialisering för Vårdförbundet och Fysioterapeuterna.

Avtalet gäller cirka 110 000 medarbetare inom vården förutom sjuksköterskor också bland andra biomedicinska analytiker, barnmorskor och fysioterapeuter och gäller från 28 december 2015 till 31 mars 2019.

LÄS OCKSÅ:

Muller när stökig avtalsrörelse startar

Sifferlösa avtal spräcker modellen