Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

75 personer tros ha omkommit i det stora jordskredet som inträffade i södra Kina strax innan jul. Nu har en av cheferna som skulle kontrollera säkerheten begått självmord.

Tusentals ton med byggavfall och jord forsade genom ett industriområde i Shenzhen i södra Kina den 20 februari. Myndigheterna tror nu att hoppet är ute för de 75 arbetare som tros ha begravts under rasmassorna.

Det var en kulle med byggavfall som började glida och drog med 33 byggnader i industriområdet.

En av cheferna på den lokala tillsynsmyndigheten har nu begått självmord genom att  hoppa från ett flervåningshus, uppger tidningen The Guardian.

Den kinesiska polisen utreder vilket ansvar företagen som byggt i industriområdet har. Myndigheterna misstänker att de åsidosatt säkerhetsregler och polisen har tagit tolv personer i förvar.