STOCKHOLM 20101111 ABF-huset p Sveav‰gen invigdes 1960 och fyller allts 50 Âr i Âr. Handels har mˆte med lotter. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX / Kod 10010

Foto: Janerik Henriksson/TT

Ett Jehovas vittne som hade praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin ville på grund av sin tro inte söka jobb hos ett företag som sysslar med lottförsäljning. Arbetsförmedlingen drog då in hans ersättning. Fel, säger Stockholms tingsrätt.

För att fortsätta få den ersättning som gäller inom jobb- och utvecklingsgarantin ska den deltagande söka jobb som kan passa. Den som inte gör det utan goda skäl kan bli av med sin ersättning.

Så skedde i det här fallet, trots att mannen lämnat in intyg från sin församling om att lottförsäljning inte var förenligt med hans religion.

”Indirekt diskriminering” kallar tingsrätten det skedda och dömer Arbetsförmedlingen att betala 60 000 kronor i skadestånd till mannen.