Foto: Henrik Montgomery

Efter ett års förhandlande har anställda inom statliga arbetsgivare och de fackliga organisationerna kommit överens om mbl-regler för statlig verksamhet i Europa.

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST har lett förhandlingarna för de statliga arbetstagarna i Europa.

– Detta är något unikt, det är första gången det finns en överenskommelse om en Europeisk MBL mellan arbetsgivare och arbetstagare på statliga arbetsplatser. Detta kommer att innebära förbättringar för de statligt anställda, de får mer inflytande över sina arbetsvillkor, säger Britta Lejon, som också är ordförande för statliga tjänstemän i Europa, NEA, i ett pressmeddelande.

Det är bara Sverige och Danmark som i dag har en lagstiftning som garanterar den lägsta nivå som finns i den nya överenskommelsen när det kommer till statligt anställda.

Den nya överenskommelsen betyder att alla andra länder kommer att påverkas positivt i olika stor utsträckning.

– Med det här avtalet där alla arbetstagare och arbetsgivare är överens så tar vi ett steg framåt för de statligt anställda, säger Britta Lejon i ett pressmeddelande.

Överenskommelsen ska nu gå till Europeiska rådet för slutgiltigt beslut. Utöver Fackförbundet ST så har också SSR och Seko deltagit i den sociala dialogen.