Irtuc Öresund har diskuterat de ID-kontroller som Sveriges regering vill ska införas på Kastrup. Även Danmarks regering talar om ID-kontroller och transportöransvar. Irtuc Öresund – Interregional Trade Union Council – är en tvärfacklig kommitté för de fackliga centralorganisationerna på regional nivå i Öresund och består av LO Hovedstaden, FTF region Hovedstaden, AC, LO-distriktet i Skåne, TCO-rådet i Skåne och Saco.

Det är med bestörtning vi ser vilka konsekvenser dessa beslut får för våra medlemmar och för ekonomin i vår region. Som en konsekvens av de dubbla ID-kontrollerna drabbas pendlarna av en mycket längre restid, och även av färre avgångar och mer fyllda tåg. För de som valt att arbeta på andra sidan sundet ger detta stora konsekvenser i vardagen. Även för de företag som bedriver kollektivtrafik blir konsekvenserna stora.

Dessutom skapar det osäkerhet för arbetsgivare överlag. Nackdelarna blir stora för handel och turism, och framtida företagsetableringar i regionen. Signalerna som nu skickas till omvärlden är mycket olyckliga.

Vi i Irtuc Öresund har sedan 1995 arbetat för en mer integrerad Öresundsregion. Facken i Öresundsregionen ser mycket allvarligt på hur detta hotas av hastigt framtagna och illa genomtänkta politiska förslag på nationell nivå i de båda länderna och uppmanar såväl den svenska som den danska regeringen att agera så att vår gemensamma arbetsmarknad här i regionen drabbas i en så liten utsträckning som möjligt.

Peter Kay Mortensen, president Irtuc Öresund