Foto: Christof Stache/TT

De som arbetar inom hotell- och restaurangnäringen är oftare sjuka och mer oroliga för sin framtida hälsa än dem som jobbar med juridik och ekonomi. Det visar en ny undersökning från Sveriges företagshälsor.

Var tredje person på den svenska arbetsmarknaden uppger att hen inte har varit borta från jobbet på grund av egen sjukdom de senaste tolv månaderna. Bland dem som arbetar inom hotell-, restaurang-, turism- och kulturbranschen var endast var fjärde frisk under hela perioden, enligt en delrapport av Jobbhälsobarometer från Sveriges företagshälsor.

– Det är förvånande att det är så stora skillnader mellan olika näringsgrenar, vilket är ett bevis för att olika arbetsmiljöer påverkar individens hälsa väldigt mycket. Det stärker min tro på att arbetslivet är en viktig arena för att skapa jämlik hälsa, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges företagshälsor.

Inom hotell- och restaurangnäringen tror var fjärde person att arbetet kommer att påverka hälsan negativt de närmaste åren och 16 procent är oroliga för att de inte kan stanna kvar i yrket.

De som arbetar inom juridik, ekonomi och forskning är mest optimistiska. Där tror sju procent att jobbet kommer att påverka hälsan negativt och två procent tror att hälsan kan bli ett hinder för att arbeta kvar.

Undersökningen visar även att totalt 42 procent har upplevt fysisk smärta några gånger varje månad på grund av arbetet. För att förändra situationen måste företag få incitament i form av bidrag för göra insatser på organisatorisk nivå, menar Peter Munck af Rosenschöld.

– Jag tror att enda chansen att påverka är att vara systematisk och arbeta förebyggande i arbetsmiljöfrågor. För Sveriges framtida arbetsliv är arbetsmiljöfrågor minst lika viktiga som att hålla koll på den ekonomiska redovisningen, säger han.

Jobbhälsobarometern

Sämst framtida hälsoutveckling finns enligt prognosen inom näringsgrenarna hotell, restaurang, nöje, turism och kultur.

• 25 procent har angett att de varit helårsfriska det senaste året.
• 25 procent tror att arbetet kommer att påverka hälsan negativt.
• 16 procent tror att hälsan kommer att vara ett hinder för dem att arbeta kvar i sitt nuvarande arbete.

Bäst framtida hälsoutveckling finns enligt prognosen inom näringsgrenarna juridik, ekonomi, forskning och vetenskap.

• 43 procent anger att de har varit helårsfriska det senaste året.
• 7 procent tror att arbetet kommer att påverka hälsan negativt.
• 2 procent tror att hälsan kommer att vara ett hinder för dem att arbeta kvar.

Källa: Sveriges företagshälsor