Insänt. Sätt hela svenska folket i klimatskola på betald arbetstid, föreslår 46 spårarbetare, genom lokförare Mats Nordlund.

Att problemet med klimatuppvärmningen kommer att innebära stora uppoffringar för såväl mänsklighet som övrigt biologiskt liv råder det ingen tvekan om, enligt expertisen. Det talas om att våra efterkommande är framtidens flyktingar från såväl värme som istid.

Vi 46 anställda på olika företag som arbetar med spårunderhållet på tunnelbanan har därför ställt oss bakom ett klimatförslag för att påskynda kampen mot uppvärmningen. Det överlämnades 16 december till Riksdagen. Vi är lokförare banarbetare, svetsare, med mera.

Förslaget är sänt till riksdagens partier för ca 3 veckor sedan, men bara MP och Liberalerna har meddelat mottagande av förslaget.

Vi föreslår bland annat ett klimatpolitiskt råd för samtliga politiska partier, även de som inte sitter i riksdagen. Dessa ska gemensamt formulera förslag till nödvändiga samhällsförändringar. Medborgarna ska också beredas plats via arbetsplatsråd på betald arbetstid, minst en gång i månaden. Dit bjuds även pensionärer och företagare in. Sedan involveras vetenskapen. På så sätt stärks den parlamentariska demokratins möjligheter och skadeverkningarna av klimathotet kan minskas snabbare.

Mats Nordlund lokförare