Benny Kolnby

Foto: Christine Olsson

Sunsalat skrev i fredags på kollektivavtal med Livsmedelsarbetarbetarförbundet efter ett möte arrangerat av Medlingsinstitutet. Avtalet börjar gälla den 1 januari, och Livs avbröt sina konfliktåtgärder med omedelbar verkan sedan det skrivits på.

Sunsalat producerar färdigmat som säljs främst till Danmark, och efter att det blivit känt att företaget betalar löner långt under kollektivavtalets villkor har Coop i Danmark nyligen stoppat all försäljning av företagets varor.

Livsmedelsarbetarförbundet har försökt förmå företaget att teckna kollektivavtal sedan i somras. Blockaden inleddes i november.

Benny Kolby, som är ombudsman på Livs i Malmö säger i ett pressmeddelande att undertecknandet är ett mycket viktigt steg – av två skäl.

– För att de anställda på Sunsalat ska ha drägliga villkor, men också för branschen som sådan. Jobben i livsmedelsindustrin ska vara schysta jobb och det är något som endast kollektivavtalen kan garantera.

LÄS OCKSÅ:

Sunsalats produkter stoppas efter fackliga klagomål

Blockad i Malmö efter att arbetsgivare vägrat kollektivavtal