Dagens samhälles chefredaktör Mats Edman (på bilden) får hård kritik av samhällsforskaren Åke Sandberg. Foto: Henrik Montgomery/TT

ARBETET DEBATT. Journalister har vittnat om ett brett missnöje med arbetsmiljön på tidningen Dagens samhälle. Chefredaktören Mats Edman, en omvittnat skicklig tidningsmakare, har en samhällspolitisk agenda som i kombination med ett tydligen hotfullt ledarskap har tystat redaktionen och skapat obalans i tidningens redaktionella innehåll, skriver samhällsforskaren Åke Sandberg.

Tidningen Dagens Samhälle belyser Sveriges kommuner som har stora utmaningar på skolans område och med flyktingmottagande. Inte minst behandlas affärerna på den offentliga marknaden. Under Mats Edman, chefredaktör, vd och ansvarig utgivare, och omvittnat skicklig tidningsmakare, har tidningen växt i upplaga och har god ekonomi, mycket tack vare platsannonser och annonser från de bygg- och vårdföretag som vill sälja till kommunerna.

Journalister vittnar nu om ett utbrett missnöje med arbetsmiljön på tidningen, som ges ut av SKL, Sveriges kommuner och landsting. En journalist har avstängts av Edman efter att ha uttalat sig i medier och lämnar nu tidningen efter en uppgörelse. Arbetstagarrepresentanterna i styrelsen för SKL:s tidningsbolag har avgått. Edman ska ha skällt ut dem som undermåliga, enligt tidningen Journalisten.

Åtta journalister kritiserar chefredaktören i en misstroendeförklaring. Där talas om mobbning, utfrysning, formella fel utifrån arbetsmiljölagen, en hotfull tystnadskultur, utskällningar, kvinnliga anställda som behandlas mindre respektfullt än manliga. Edman ska dessutom ha förbjudit de anställda att diskutera konflikten på arbetstid, om det inte sker i regi av facket. Den lokala fackklubben är dock nedlagd.

Problemen på tidningen gäller inte bara arbetsmiljön. Edman har haft en uttalad samhällspolitisk agenda. I till exempel frågan om vinster i välfärden har han närmast drivit Timbro-högerns linje. Hans samhällssyn kombinerad med ett tydligen hotfullt ledarskap har tystat redaktionen och skapat obalans i tidningens redaktionella innehåll.

Som exempel: Jag sände in två artiklar med exempel på Dagens Samhälles vinklade journalistik. Debattredaktören accepterade, men Edman grep in och stoppade. Tidningen Medievärlden publicerade och det följdes av meningsutbyte med Edman i andra tidningar, Resumé och Dagens Opinion

På Facebook skrev Edman: ”Det går inte att bemöta ÅS som är så pinsamt okunnig, oinsatt och politiserad. … tendensiös, patetisk, konspirationsteoretiker helt i nivå med Avpixlat, fast från vänster”. Edman fortsätter i en intervju: ”en tragikomisk konspirationsteoretiker… en Pravda-människa som … inte klarar av den bredd och självständighet som finns på redaktionen”. Detta skrivs öppet i sociala medier – en kan bara ana hur det låter i det slutna redaktionsrummet. Så mycket bredd och självständighet lär inte frodas.

Edman gillar inte öppen debatt i tidningens spalter. Han kör över sin debattredaktör. Nu vet vi att Edman lägger locket på internt i tidningen också. Med den disciplinering som Edman förefaller tillämpa blir det tyst inne på redaktionen, vilket visar sig i vad som publiceras. Sättet att producera påverkar produkten – även i journalistiken.

SKL har idag en rödgrön majoritet, men SKL:s ordförande (S) vill inte kommentera. Vid årets början sa emellertid socialdemokraternas dåvarande gruppledare i SKL, Illmar Reepalu till Dagens Arena: ”Personligen tycker jag att tidningen borde balansera olika uppfattningar. … göra tydligt vad som är SKL:s linje och vad som är (Edmans) personliga uppfattning i krönikor … Det har varit en konflikt hela tiden”.

Dagens Samhälle och dess läsare vore värda en mer balanserad och professionell journalistisk ledning. Säkert finns plats för Edman, i någon renodlad affärstidning. Eller på Timbro som lobbyist.

Åke Sandberg, samhällsforskare, prof.em.