Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Erik Larsson webbkronika

Nu när året närmar sig sitt slut passar det fint med en rejäl snöstorm med siffror.

Under en stor ceremoni i Etiopiens huvudstad Addis Abeba presenterade FN:s utvecklingsprogram UNDP en fet rapport – Human Development Report 2015 – som handlar om hur vi 7,3 miljarder människor har det.

Det är lätt att bli schizofren då man tittar på statistiken. Det är både isstorm och solsken på samma gång. Om vi börjar med kylan.

I dag har världen mer än 200 miljoner arbetslösa. Antalet människor som köps, säljs och tvingas jobba under slavliknande villkor är, enligt FN, minst 21 miljoner. Dessutom måste mer än var tionde barn jobba och 830 miljoner arbetare har en inkomst under två dollar om dagen.

Men samtidigt som hundratals miljoner människor lever under dåliga villkor finns flera solskenshistorier. En är att allt fler barn, nio av tio, går i skolan. Dessutom har barnadödligheten halverats sedan 1990-talet och tillgången på mat ökat. Det har bidragit till att den globala medellivslängden ökat och i dag uppgår till 70 år. Andelen fattiga har också sjunkit kraftigt. Den positiva utvecklingen beror till stor del på att levnadsvillkoren blivit bättre i länder i Asien, som haft en hög ekonomisk tillväxt.

Snöstormen av siffror visar också att världen förändras snabbt. Det märks tydligt för de 3,2 miljarder människor på Jorden som jobbar. Ny teknik har gjort det lättare att flytta jobb över gränserna. I dag finns det sju miljarder mobilabonnemang och 3,2 miljarder människor har en internetuppkoppling.

Dina banktjänster kan skötas i Asien och taxin i Skåne kan beställas via ett samtal som går till Baltikum och om du bor i Umeå och inte fattar hur dataprogrammet funkar kan du få support från Irland.

Många rutinartade kontorsjobb håller dessutom på att rationaliseras bort.

FN larmar om att utvecklingen skapat nya utmaningar. Arbetare som inte har rätt kunskaper får allt svårare att hitta jobb medan den klick som har rätt utbildning kan välja och vraka mellan anställningserbjudandena.

Redan i dag är det många som saknar fasta jobb. 61 procent av de anställda saknar ett anställningsavtal och endast 27 procent täcks av sociala skyddsnät.

Vissa saker i världen verkar dock bestå, till dem hör ojämlikheten. Kvinnors lön är 24 procent lägre än mäns. Kvinnor löper också större risk än män att inte få betalt alls: Tre av fyra timmars obetalt arbete utförs av kvinnor.

Erik Larsson