Anna Johansson (S). Foto: Claudio Bresciani/TT

Fackliga protester klingade ohörda. Regeringen driver igenom ett nytt lagförslag som tvingar transportörerna att genomföra id-kontroller på alla som kommer till Sverige via tåg, buss eller färja. En straffavgift på 50 000 kronor per transporttillfälle införs samtidigt för de företag som inte fullföljer sina skyldigheter.

– Målet är att få ner antalet asylsökande, sade infrastrukturminister Anna Johansson (S) på en presskonferens under fredagen.

Regeringen motiverar införandet av id-kontroll med att man vill få ned antalet asylsökande och få kontroll på vilka som vill komma in i landet.

Fackförbunden Seko och Kommunalarbetarförbundet, som organiserar tex de tågpersonal och bussförare som kan kamma att bli tvungna att utföra kontrollerna har protesterat mot planerna.

Men lagen ska nu drivas igenom.

– Det är långt ifrån säkert att busschauffören ska utföra kontrollen. Det kan vara lämpligare att ta in annan personal. Det är transportörernas ansvar att få det här att fungera, säger Anna Johansson.

Förordningen gäller i sex månader.

– Vi vill ge transportörerna ett klart besked om vad som gäller. Vi vill ha den här kontrollen åtminstone till våren. Om vi skulle se en dramatisk minskning så har regeringen alltid en möjlighet att häva en förordning, säger Anna Johansson.

Barn under 18 år som reser i målsmans sällskap med giltigt id ska inte omfattas av id-kontrollen.

Det är polismyndigheten som ska kontrollera att transportören fullgjort sina skyldigheter, eventuellt assisterad av tull och kustbevakning.

Men vad som räknas som en giltig id-handling är inte specificerat i förordningen.

– Det är delvis transportören och polisen som mer detaljerat kan beskriva det, säger Anna Johansson.

LÄS OCKSÅ:

Kommunal: Belasta inte våra medlemmar med gränskontroller

Seko säger nej till id-kontroller