STOCKHOLM 20131016 Kvinnlig receptionist jobbar p kontor och talar i telefon Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10180

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Äldres hälsa är så pass mycket bättre att de borde kunna arbeta längre. Sysselsättningen bland äldre har ökat kraftigt de senaste 25 åren, men hälsan har förbättrats ännu mer, är slutsatsen i en rapport från IFAU.

– De äldres sysselsättning har ökat, men sett enbart till hälsan finns en stor potential för ett ännu högre arbetskraftsdeltagande bland äldre i framtiden, säger Mårten Palme, en av rapportens författare i ett pressmeddelande från IFAU.

– I genomsnitt skulle männen kunna arbeta drygt tre år längre om de arbetade lika mycket som de gjorde 1985 vid motsvarande hälsa.

Forskarna har studerat arbetskraftsdeltagande och hälsa hos dem som var 55 – 69 år under perioden 1985 till 2009. Inte bara hälsan har förbättrats under den här perioden. Dödligheten har nästan halverats bland 65-åringar.

Av 65-åringarna avled i början av perioden 2 av 1 000, nu är siffran ner 1,3 av 1000.

I åldersgruppen 65 till 69 år skulle ytterligare runt 70 procent av både männen och kvinnorna kunna vara sysselsatta sett till hälsan.

­– Hälsan är naturligtvis inte det enda som påverkar de äldres arbetsutbud. Arbetsmiljön och trygghetssystemens utformning spelar troligtvis också in, säger Mårten Palme.

Rapporten ”Kan vi jobba tills vi bir 75?” har tagits fram på uppdrag av IFAU, som är institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Läs hela rapporten här.