STOCKHOLM 2015-03-17 BostadsomrÂdet Norra DjurgÂrdsstaden i nordˆstra Stockholm. I omrÂdet planeras 12 000 nya bost‰der och 35 000 nya arbetsplatser. Byggproduktionen fˆrv‰ntas pÂg Âtminstone till Âr 2025. Norra DjurgÂrdsstaden ‰r d‰rmed ett av Europas stˆrsta stadsutvecklingsomrÂden. Foto: Anders Wiklund / TT / Kod 10140

Foto: Anders Wiklund/TT

Byggnads är inte att likställa med en myndighet. Fackförbundet löper därmed mindre risk att behöva betala skadestånd till den byggföretagare i Linköping, Henrik Gustavsson, som gick i konkurs efter en blockad 2006. Högsta Domstolens avgav på torsdagen en mellandom i målet.

– Vi är nöjda med att HD slår fast att Byggnads inte är en myndighet. Och vi känner oss inför målets fortsättning i tingsrätten trygga med hur domstolen skriver i övrigt: att det krävs att man agerar kvalificerat otillbörligt för att man ska riskera att bli skadeståndsskyldig för ren förmögenhetsskada, kommenterar Byggnads förbundsjurist Anneli Ohlsson Anderbjörk.

Henrik Gustavsson vägrade teckna kollektivavtal med Byggnads under år 2006, då avtalet fortfarande innebar krav på arbetsgivaren att betala granskningsavgifter till facket. I samma veva underkände Europadomstolen dessa avgifter, och efter att de hade försvunnit gick företagaren med på att teckna ett hängavtal. Då hade dock den långa blockaden inneburit att företaget var konkursmässigt, och strax därefter var också konkursen ett faktum.

Byggföretagarens sak har drivits av Centrum för Rättvisa, som menar att Byggnads borde betala honom ett skadestånd på ungefär en miljon för att ha orsakat konkursen.

Högsta Domstolen avgör alltså inte fallet slutligt, utan avgav idag en principiellt viktig mellandom. Det som slås fast är att enbart staten kan vara skadeståndsskyldig för kränkning av rättigheter enligt Europakonventionen vid tillämpning av allmänna skadeståndsrättsliga principer. Kvar finns en risk att facket ändå tvingas betala ett skadestånd för ”ren förmögenhetsskada”.

Detta kräver dock ett brottsligt eller ”kvalificerat otillbörligt” agerande, och det tror inte Byggnads att man kan riskera, särskilt med beaktande att det handlar om strejkrätten, som är skyddad i grundlag.

Clarence Craaford på Centrum för rättvisa gör en annan tolkning.

– Byggnads har försökt tvinga på Henrik Gustavsson ett kollektivavtal som underkändes av Europadomstolen. Det är rimligen ett sådant kvalificerat otillbörligt agerande som innebär att Byggnads är skyldigt betala skadestånd till Henrik Gustavsson, säger han i ett pressmeddelande.

Målet ska efter vägledningen av denna mellandom  nu återupptas i tingsrätten.