STOCKHOLM 20150825 Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S), presenterar det arbetsmarknadspolitiska l‰get under en presstr‰ff i Rosenbad. Foto: Jonas Ekstrˆmer / TT kod 10030

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Foto: Jonas Ekströmer/TT

Sverige har i jämförelse med andra OECD-länder varit framgångsrikt i att få friställda tillbaka i arbete, bland annat tack vare Trygghetsråden. Det visar en ny rapport från OECD.

– Det är en intressant rapport som tydligt visar att Sverige står sig bättre än andra länder när det gäller friställdas väg tillbaka till arbete, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i en kommentar och fortsätter:

– Samtidigt visar rapporten också på stor skillnad i stöd för fast anställda och visstidsanställda, framför allt på grund av att arbetsmarknadens parter och deras trygghetsorganisationer sällan omfattar visstidsanställda.

Hon anser också att rapporten visar att Sverige har minskat utbildningsmöjligheterna för arbetslösa.

I rapporten framgår att Sverige utmärker sig i och med det omfattande samarbetet som sker mellan arbetsmarknadens parter i samband med större uppsägningar och att de olika Trygghetsråden är unika i sitt sammanhang.

OECD pekar ändå på några punkter där Sverige kan bli bättre.förbättringsområden. Tre huvudrekommendationer lyfts fram i rapporten:

• Bibehåll flexibiliteten på arbetsmarknaden samtidigt som utsatta grupper skyddas.
• Erbjud effektiv återanställningssupport till friställda som behöver intensifierad hjälp.
• Erbjud tillräcklig inkomstersättning till alla friställda.

Sverige deltar tillsammans med en rad andra OECD-länder i projektet ”Displaced workers” som studerar vilka verktyg som finns för att hjälpa friställda till nya jobb.