STOCKHOLM 20151208 LO:s ordfˆrande Karl-Petter Thorwaldsson Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010

Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Janerik Henriksson/TT

LO:s ordförande är beredd att kampanja för att Storbritannien ska stanna kvar i EU. Karl-Petter Thorwaldsson menar att mycket talar för att ett brittiskt utträde kan bli verklighet.

Under torsdagen diskuterar EU:s ledare Brexit vid toppmötet i Bryssel. Den brittiska premiärministern David Cameron meddelade nyligen att han avser att kampanja för ett utträde, det som brukar kallas för Brexit, om inte övriga EU accepterar att anställda från övriga EU inte ska ha rätt till de brittiska välfärdssystemen under en fyraårsperiod.

– Det har samtliga EU-länder avfärdat. Det är ju hela idén om fri rörlighet att det land som du arbetare i också står för den sociala tryggheten. Annars blir man ju rättslös, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Vid möte med Europafacket och med brittiska LO, TUC, har han fått tydliga signaler om mycket nu pekar mot att Storbritannien gör allvar av planerna på att lämna EU. Färska opinionsundersökningar visar också att Brexit-anhängarna har övertaget.

Enligt Karl-Petter Thorwaldsson är det i synnerhet TUC-medlemmar – arbetare och tjänstemän – som måste övertygas av vikten av ett EU-medlemskap om den vinden ska vändas.

– Problemet är att Cameron hamrar på om att EU tvingar fram försämringar av arbetsvillkoren. EU är nu ett stort rött skynke för arbetare och tjänstemän.

LO:s ordförande säger sig vara mycket oroad över de signaler han har fått i Bryssel.

– Det vore mycket illa för Sverige med ett brittiskt utträde. Nio gånger av tio hamnar vi på samma linje i EU, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Om Storbritannien lämnar EU så innebär det också att de länder som inte deltar i euro-samarbetet får svårare att göra sin röst hörd, menar han.

Ett sätt att hjälpa EU-anhängarna är att visa att ett socialt protokoll som stärker löntagarnas rättigheter i EU-stadgan kan bli verklighet, säger LO-ordföranden. Han menar att stödet för ett sådant ökar, men än så länge har något sådant inte sett dagens ljus.

För egen del tänker emellertid Karl-Petter Thorwaldsson på alla sätt försöka bidra till att förmå britterna att stanna i EU.

– Om TUC gör bedömningen att det blir mycket sämre för arbetare och tjänstemän om de lämnar EU då har vi en skyldighet att hjälpa brittiska LO så att landet kan vara kvar.

I de samtal som LO-ordförande nu haft med TUC har det framkommit att man gärna vill ha stöd av den svenska fackföreningsrörelsen.

– Det handlar om att LO, TCO och Saco faktiskt säger till brittiska arbetare att vi får en starkare position tillsammans.

Karl-Petter Thorwaldsson kan tänka sig att vara med och kampanja på plats i Storbritannien.

– Jag ställer gärna upp och gör allt jag kan för att Storbritannien ska vara kvar i Bryssel. örande säger sig vara mycket oroad över de signaler han har fått i Bryssel. britannien ska vara kvar i v starkare positår union.