Foto: Ludvig Thunman/TT

Personal som gråter på väg till jobbet, otydlig ledning med många chefsbyten och ett nytt schema som inte längre garanterar ledighet på röda dagar. Den situationen fann Arbetsmiljöverkets inspektör som i måndags besökte Migrationsverkets asylprövningsenhet Norrköping 1.

– Idag mår personalen något lite bättre här, eftersom de i alla fall känner att deras problem tas på allvar, säger huvudskyddsombudet för Migrationsverket Region Öst, Anna-Lena Hansson, som anmält situationen.

I ett inspektionsmeddelande ställs nu krav på Migrationsverket att komma tillrätta med problemen kring den höga arbetsbördan och undersöka hur personalens psykosociala arbetsmiljö egentligen ser ut.

Arbetsgivaren ska senast den 16 februari ha tagit hjälp av företagshälsovård och satt samman en skriftlig handlingsplan. Särskilt uppmanas Migrationsverket att beakta hur personalen upplever arbetsbörda, arbetstidens förläggning inklusive röda dagar-arbete och möjlighet till återhämtning.

Om inte en fungerande handlingsplan som leder till förbättring för personalen finns klar i februari riskerar Migrationsverket ett vitesföreläggande.