STOCKHOLM 20151216 Fackfˆrbunden inom 6 f har tidigarelagt sina lˆnebud och presenterar dem p expresstr‰ff p onsdagen. Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

6F kallade till gemensam presskonferens om sina gemensamma avtalskrav. Från vänster: Janne Rudén (Sekos ordförande), Christer Persson (ekonom), Jonas Wallin (Elektrikernas förbund), Johan Lindholm (Byggnads ordförande), Mikael Johansson (Målareförbundets ordförande) och Magnus Pettersson (Fastighets ordförande). Arbetsgivarnas högljudda protester tog man med ro. – Vi har hittills aldrig varit med om att de har legat högre än oss vid ingången av en avtalsrörelse, konstaterade Mikael Johansson, ordförande för Målarna. Foto: Vilhelm Stokstad/ TT.

Löneökningar på 3,2 procent och minst 800 kronor till de med lägst löner. Ökat skydd mot övervakning och begränsningar av visstidsanställningar och daglöneri. Det är de viktigaste kraven i 6F-förbundens samordnade krav i avtalsrörelsen.

3,2 är en nivå på lönekrav som genast fick representanter för arbetsgivarna att utbrista i indignerade uttalanden om okänslighet och brist på ansvar. Men Byggnads ordförande Johan Lindholm menade att 6F har starka argument för sina krav. 6F representerar branscher som går bra i ett Sverige som också går allt bättre, resonerar han.

– Vi har en byggboom, och vi har börsbolag som visar stora vinster. Våra medlemmar har jobbat ihop dessa vinster. Vi har dessutom Riksbankens och Konjunkturinstitutets analys som stöd för att vi nu kan kräva lite högre löneökningar.

6F:s krav ligger även en bit över facken inom industrin, som har lagt sig på 2,8 procent. På en journalists fråga om detta kan ha varit ett skäl till att LO-samordningen sprack svarade Sekos ordförande Janne Rudén ett bestämt nej.

– Vi hade inte diskuterat siffersättningen innan vi kom överens om att vi inte var överens.

Målarnas ordförande Mikael Johansson beklagade att LO inte går fram gemensamt i denna avtalsrörelse, men uttryckte sin glädje över den gemensamma satsningen 6F nu kommit överens om. Inget hindrar heller att fler förbund inom LO senare ansluter sig till denna, underströk alla de närvarande ordförandena.

Tidigare LO-ekonomen Christer Persson backade upp de fem förbundens krav med en genomgång av det samhällsekonomiska utrymmet. Löneutrymmet 3,2 procent får stöd av Konjunkturinstitutet, framhöll han, och det finns anledning att tro att Sverige generellt mår väl av att löneökningarna hamnar i den övre delen av de intervall som har diskuterats.

Näringslivets lönsamhet är enligt Christer Persson ”normal” idag, och därmed inget hinder, och jämför man med förväntade löneökningar i våra närmaste konkurrentländer kan Sverige hamna lite högre – men motiverat av att det går bättre för Sverige.

Avtalet om samordning som de fem förbunden är överens om innebär också att man är beredd att stå bakom varandra i händelse av att konfliktåtgärder blir aktuella för något av förbunden.

Åtgärderna ska beslutas i behörig ordning av respektive förbund, men kostnaderna ska efter att ha godkänts av den gemensamma lilla förhandlingsdelegation som förbunden bildat delas av förbunden.

Svenskt Näringsliv klassar 6F-kraven som ”än mer verklighetsfrämmande än kraven från facken inom industrin.”

– Sverige har högre arbetskraftskostnader än konkurrentländerna, och företagen blir alltmer konkurrensutsatta från utlandet också i de branscher där förbund som Byggnads och Elektrikerförbundet med flera verkar, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Sveriges Byggindustrier stämmer in i kritiken:

– 6F spelar rysk roulett med svenska företag när de väljer att frångå praxis, kommenterar  förhandlingschef Mats Åkerlind, och menar att den praxis 6F borde följa är att inte lägga sig över lönekraven inom industrin.

– Byggsektorn är redan konkurrensutsatt och utländska företag konkurrerar allt oftare på hemmaplan, fortsätter han.

Låglönesatsning och jämställdhet I gemensamma avtalskraven

• 3,2 procent, minst 800 kronor.
• Förhindra lönekonkurrens, stärk kollektivavtalets ställning.
• Samtliga avtalade ersättningar ska också höjas i nivå med löneförhöjningen.
• Satsning på de lägst avlönade och på ökad jämställdhet.
• Bättre skydd för arbetstagarnas integritet vid exempelvis GPS-övervakning och drogtester.
• Begränsning av visstid och andra osäkra anställningsformer.

6F består av de fem LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.