STOCKHOLM 20131212 Arbetsfˆrmedlingen i Solna Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Unga drömmer om ett fast jobb, tycker att det är svårt att hitta ett arbete, men också att de räknar med att hamna i en verksamhet man vill. Var tredje säger sig ha flera jobb att välja bland.

Ett något spretigt resultat av den Sifo-undersökning som TCO, Akademikernas A-kassa, Botkyrka kommun och Thule Group låtit göra bland 1000 svenskar mellan 16 och 30 år (läs hela rapporten här).

Skillnaden i svar på de ungas syn på arbetsmarknaden förklaras i rapporten bland annat med skiftande utbildningsbakgrund och var i landet de svarande bor.

I Stockholm säger 40 procent att de har flera jobb att välja bland. Motsvarande siffra i Malmö är 23 procent.

Tuffast tycker de unga är arbetsgivarnas höga krav på arbetslivserfarenhet, för att komma ifråga för ett nytt jobb.

Rapporten ”generation jobb” listar några intressanta resultat:

• 83 procent tycker att ett fast jobb är viktigt.
• Lön, att få arbeta med frågor jag brinner för och arbetsmiljö är topp tre när unga får svara på vad som är viktigast när de söker jobb.
• 45 procent tror att arbetsmarknaden ser bra ut för det som de själva skulle vilja arbeta mer.
• 33 procent svarar att de kan välja mellan olika jobberbjudanden.
• Samtidigt säger 58 % att det är svårt för unga att få ett jobb idag.
• Unga tror att det är lättare för dem själva att få ett jobb än vad det är för ungdomar.

Utbildningsnivån för de som svarat spelar stor roll för både upplevd trygghet på arbetsmarknaden och hur de ser på möjligheter att få jobb.

Bland dem som har en högskole- eller universitetsutbildning tror fler än varannan att arbetsmarknaden ser bra ut jämfört med mindre än var tredje bland de som har en grundskoleutbildning (31 %).

De med eftergymnasial utbildning uppger också i mer än tre gånger så stor utsträckning att de känner sig trygga på arbetsmarknaden (42 %) jämfört med de som har en grundskoleutbildning (13 %).

1000 svenskar mellan 16 och 30 år har under oktober 2015 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.