Boken Konst i Arbete ges ut av Sveriges konstföreningar. I ”Vad kan konsten göra?” skriver konstnären Michele Masucci att svaret på just den frågan säger mycket om vilka samhällsvisioner hen som svarar har. Om konsten främst ska vara samhällsnyttig och konstnären en kreativ entreprenör på arbetsmarknaden eller om den ska vara en plats för självförverkligande vid sidan av arbetslivet.

Tillsammans med Gertrud Sandqvists ”Konst börjar där syftet slutar – om Folkhemmets estetiska politik” som är en uppgörelse med folkhemmets just nyttoorienterade konstsyn hör den också till antologins mer läsvärda texter.

För som Marika Troilis konstverk med citat ur platsannonser och bilder av matlådor visar är det inte konstens uppgift att svara på givna frågor utan att ge fler perspektiv. I många fall kan den få oss att känna igen och dela en annan människas erfarenheter, som här kraven att passa in på en arbetsplats.

Förutom teoretiska resonemang innehåller Konst i Arbete vid sidan av Marika Trolig flera intressanta exempel på hur konstnärer både i Sverige och internationellt har arbetat med arbete.

Thomas Olsson

Konstbok

Konst i Arbete Hans Carlsson (red) Sveriges Konstföreningar omslag_konst_i_arbete