STOCKHOLM 20151102 IF Metalls ordfˆrande Anders Ferbe, GS ordfˆrande Per-Olof Sjˆˆ, Livs ordfˆrande Hans-Olof Nilsson, Sveriges Ingenjˆrers Camilla Frankelius och Unionens ordfˆrande Martin Linder n‰r facken inom industrin hÂller presskonferens om lˆnekrav och allm‰nna krav inom viktiga omrÂden. Foto: Marcus Ericsson / TT / Kod 11470

Martin Linder. Foto: Marcus Ericsson/TT

– Det är oerhört märkligt och provocerande. Marin Linder, ordförande i TCO-förbundet Unionen, är lika kritisk som IF Metall mot onsdagens utspel från arbetsgivarna. När de lyfter fram Finland som exempel för svensk lönebildning för de inte längre en seriös diskussion, anser facket.

– Det som sker i Finland är ett avskräckande exempel. Den finländska regeringen driver konfrontationspolitik mot tecknade avtal på ett sätt som vi inte vill se i Sverige, säger Martin Linder.

– Detta står helt i motsats till allt som vi vill uppnå. Vi vill ha stabilitet och långsiktighet i vår lönebildning.

Tidigt på onsdagen gjorde sju industriarbetsgivare inom Svenskt Näringsliv sitt utspel. Man lyfte fram Finland där löneökningarna stannar på 0,47 procent nästa år. De sju tog detta som förebild när de krävde svenska löneökningar på långt under en procent.

”Det har man klarat av i Finland”, skrev arbetsgivarna med Teknikföretagens vd Åke Svensson i spetsen.

IF Metalls Anders Ferbe kallar utspelet osmakligt. Unionens Martin Linder påminner om hur den finländska konfrontationspolitiken från regeringen och arbetsgivare lett stor oro och strejker.

Men Martin Linder är även mycket kritisk till att arbetsgivarna jämför de svenska arbetskraftskostnaderna med Kina, Indien och Estland.

­– Det är både oroande och förvånande. Det känns varken relevant eller seriös.
– Vi brukar titta på arbetskraftskostnaderna i Tyskland, Österrike och andra länder som är jämförbara med Sverige för att få en indikation på vad som är rätt löneökningstakt.

På LO-förbundet Pappers ledde arbetsgivarnas utspel först till ett förvånat twitter från dess avtalsansvarige Pontus Georgsson. Inte ett positivt ord om industrin, konstaterade han.

I utspelet hade arbetsgivarna mörkat den goda utvecklingen i pappers- och massaindustrin.

– Arbetsgivarna målar brett och svart och generaliserar på ett sätt som är för dåligt, säger Pontus Georgsson.

Hela skogsindustrin går just nu på högvarv, vilket är bra för landet eftersom branschen är den enskilt största exportsektorn. Den svarar för var tionde exportkrona som kommer in i landet. Tunga arbetsgivare i sektorn har också förklarat att lönekostnaderna inte är lika avgörande för dem som i andra branscher.

Pontus Georgsson på Pappers suckar över den ensidigt negativa bild som arbetsgivarna utgår ifrån i sitt utspel:

– De gör så i varje avtalsrörelse, även om stora delar av pappers- och massaindustrin går bra. På tio år har antalet producerade ton per anställd ökad med 36 procent. Samtidigt har många bruk ställt om till mer lönsamma produkter.

I nästa vecka kommer Pappers fastställa sina lönekrav. De kommer knappast skilja sig från facken inom industrins bud på 2,8 procent.

– Nej, vi kommer inte hamna långt ifrån vad de förbunden sagt, konstaterar Pontus Georgsson.

LÄS OCKSÅ:

”Osmakligt av Svenskt Näringsliv”

Ledare: När svensk avtalsrörelse blev finsk