Johan Järvklo. Foto: Janerik Henriksson/TT

Johan Järvklo. Foto: Janerik Henriksson/TT

På onsdagen gör den svenske metallaren Johan Järvklo debut i Volkswagens överstyrelse. Som klubbordförande i dotterbolaget Scania har han blivit invald som en av de fackliga representanterna och är därmed med och styr den jättelika VW-koncernen.

– Jag tror att jag kan bidra ännu mer här än i en svensk bolagsstyrelse. Styrkeförhållandet är ett annat. Vi fackliga har hälften av de 20 mandaten i styrelsen.

– I Volkswagen kan man inte fatta något viktigt beslut utan att komma överens med oss fackliga representanter, säger Johan Järvklo.

Enligt de tyska reglerna är beslut om nedläggningar särskilt viktiga beslut. Då krävs två tredjedels majoritet. Enligt Johan Järvklo gäller det även om beslutet enbart rör en svenska arbetsplatser.

­­­­– Ja, absolut. I teorin är det så.

Volkswagens övertagande av Scania för ett år sedan ligger bakom Järvklos intåg i den högsta ledningen för fordonstillverkaren. Men den tyska bolagsordningen förhindrar inval av utländska fackliga ledamöter. Därför har tyska IG Metall avstått ett av sina tre mandat i styrelsen.

– Jag har redan ganska bra insyn i styrelsefrågorna. Jag har deltagit på förmöten i ett års tid. Skillnaden nu är att jag får vara med i styrelserummet.

Johan Järvklos debut i Tyskland sker mot bakgrund av den stora dieselskandalen. Den har orsakat en jätteförlust i Volkswagenkoncernen på 33 miljarder kronor för det tredje kvartalet i år.

Dieselskandalen, som handlar om manipulation av utsläppsvärden i elva miljoner bilar, kommer att förmörka himlen för Volkswagen länge än.

– För oss som jobbar på Scania är det viktigt att vårt ägarföretag hittar fotfästet igen. Mitt främsta fokus är att dieselskandalen inte ska drabba Scania, säger Johan Järvklo.

Han leder till vardags IF Metalls klubb på lastbils- och busstillverkaren Scanias anläggning i Södertälje. Med 4 000 medlemmar är det en stor klubb, men utgör ändå bara en lite del av Volkswagens 600 000 anställda.

Styrelseuppdraget är ett tecken på att den tyska biltillverkaren planerar ett långsiktigt ägarskap av svenska Scania.

– Ja, så ser det ut. Det vore jättedumt att tillsätta mig om inte Scania räknas in som ett av de långsiktiga varumärkena i koncernen.

I överstyrelsen sitter också en annan svensk, SEB:s vd Annika Falkengren.