Coop Danmark stoppar all försäljning av varor som producerats av Sunsalat i Malmö. Enligt företagets informationschef Jens Juul Nielsen sker detta efter de fackliga klagomål som har riktats mot Sunsalat.

– Vi har bett dem om en skriftlig redogörelse kring anklagelserna om hur arbetsförhållandena ser ut på företaget. Vi måste få klarhet i det här, säger han till Arbetet.

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet har en längre tid uppmanat Sunsalat att teckna kollektivavtal. En blockad av företaget trädde i kraft den 9 november med anledning av att företaget inte gått med på det.

Enligt Livs dumpar Sunsalat bland annat sina löner och betalar bara 8 000 till 10 000 kronor i månadslön i stället för avtalsenlig lön på 20 700 kronor. Personalen ska dessutom exempelvis inte få betalt för övertid, enligt ombudsmannen Benny Kolnby, Malmö.

När ärendet skulle upp i hovrätten igår infann sig aldrig Sunsalats representant.

LÄS OCKSÅ:

Blockad i Malmö efter att arbetsgivare har vägrat kollektivavtal