Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Mosquitoes are seen inside a stock cage in a mosquito labaratory at the London School of Hygiene and Tropical Medicine in London, Thursday, May 30, 2013. Researchers at the school have discovered that malaria-infected mosquitoes are more attracted to human odours. (AP Photo/Sang Tan)

Foto: Sang Tan/TT

Brittiska forskare kallar det ett genombrott i kampen mot malaria: En genmodifierad mygga som till sist gör en hel art steril — och därmed utplånar den.

Forskarlaget vid Imperial College i London har inriktat sig på Anopheles gambiae, en av de vanligare myggarterna i Afrika söder om Sahara där de flesta malariafall inträffar.

Planen är att föda upp myggor med en sterilitetsgen. Djur med ett exemplar av genen kan fortplanta sig, vilket hjälper till att sprida genen. När sedan två redan drabbade myggor parar sig får avkomman dubbla sterilitetsgener, med resultatet att den inte kan fortplanta sig.

I vanliga fall skulle genen bara sprida sig till hälften av de nya myggorna, men i laboratorietester infiltrerade den på fem generationer 90 procent av myggorna. Forskarna Tony Nolan och Andreas Crisanti förklarar enligt BBC detta med att en teknik kallad ”gene drive” har använts framgångsrikt.

Ingrid Faye, professor emerita i genetik vid Stockholms universitet, skrockar när hon hör om forskningen. Hon ser hellre att insatser riktas direkt mot malariaparasiten, eller åtminstone mot myggors benägenhet att sprida den, snarare än mot hela myggarter.

– Det är alltid frågan, ska man verkligen utrota en art eller försöka förändra den så att den inte sprider malaria?

Tony Nolan säger dock till BBC att det finns omkring 800 myggarter bara i Afrika, så att en ”trycks ned” i vissa områden bör inte avsevärt påverka det lokala ekosystemet.

Fler säkerhetstester behöver dock göras innan mutantmyggorna kan släppas ut, vilket kan ta tio år. Riskerna att muterade gener sprider sig okontrollerat och skadligt är mindre än de potentiella vinsterna, säger Ingrid Faye.

– Det finns många tekniker för att begränsa faran, jag tror på att specialdesigna myggorna.
– Vi måste försöka på alla sätt, för parasiten har redan börjat bli immun mot de senaste drogerna som gav Nobelpris nu och man har ännu inget vaccin.