Äldrevård

Foto: TT

Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet från privata aktörer. Under 2014 köpte kommunerna verksamhet för 93 miljarder kronor samt landsting och regioner för 55 miljarder kronor.

Det är främst bland privata företag som antalet sysselsatta inom vård, skola och omsorg ökar, visar rapporten ”Köp av verksamhet 2006-2014” från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Det blir allt vanligare med en privat anställning inom skola, vård och omsorg. I dag är omkring en femtedel av de sysselsatta inom välfärden anställda i offentligt finansierade privata företag, säger Bettina Kashefi chefsekonom hos SKL i ett pressmeddelande.

Ökningen var enligt rapporten större under åren efter 2006 men har därefter planat ut. Variationen är dock stor mellan olika kommuner, landsting och regioner.

Kommunerna i Stockholms län är de som köper mest verksamhet från privata utförare – där har nio av tio kommuner störst andel köpt verksamhet från privata utförare sett i relation till riket. Andra kommuner är Helsingborg, Linköping, Staffanstorp, Uppsala, Vellinge och Västerås.

53 kommuner köper mindre än 5 procent och 185 kommuner har mindre än 10 procent köpt verksamhet.

– Vi ser en tydlig trend i att antalet besök inom primärvården hos annan vårdgivare än landstingsdrivna vårdcentraler stadigt ökar och att de snart ligger på samma nivå som de landstingsdrivna, säger Bettina Kashefi.

I rapporten redovisas köp av såväl offentliga som privata utförare. Köp från privata utförare bryts också ner på köp från privata företag, från ideella föreningar och stiftelser samt från enskilda.