BRYSSEL 2015-10-14 LO:s ordfˆrande Karl-Petter Thorwaldsson och Svenskt N‰ringslivs vd Carola Lemne talar fˆr handelsavtalet TTIP p ett seminarium i EU-parlamentet i Bryssel. Svenska fack och fˆretag slÂss gemensamt fˆr att f till ett frihandelsavtal med USA. Oron ‰r stark fˆr att andras oenighet och motstÂnd ska f planerna att krascha. Foto Wiktor Nummelin / TT kod 10510

Karl-Petter Thorwaldsson och Carola Lemne. Foto: Wiktor Nummelin/TT

Förslaget till nya AP-fonder bör inte genomföras. Löntagarna riskerar att få lägre pensioner. LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson försöker stoppa förändringen tillsammans med de tyngsta företrädarna i TCO, SACO och Svenskt Näringsliv.

– Arbetsmarknadens parter är helt överens om att pensionsgruppens förslag inte gynnar svenska löntagare, svenska företag eller svensk ekonomi. Förslaget bör inte genomföras.

Det skriver företrädarna på debattsidan i tidningen Dagens Industri. Vid sidan av Karl-Petter Thorwaldsson är artikeln undertecknad av Eva Nordmark, ordförande i TCO, Göran Arrius, ordförande i Saco och Carola Lemne, vd i Svenskt Näringsliv.

Riksdagens pensionsgrupp har föreslagit flera förändringar av AP-fonderna och deras förvaltning. Den vill minska antalet fonder från fem till tre och införa en ny styrning av dem. Det ska ske genom en ”referensportfölj”, vars sammansättning beslutas av en myndighet under regeringen.

Den nya modellen kan leda till passivitet hos fonderna och en situation som kan likställas med indexförvaltning av fonderna. Genom förslaget minskar riskspridningen och det kan leda till lägre pensioner, varnar de fyra tunga skribenterna.

– Vi uppmanar gruppen att dra tillbaka sitt förslag. Pensionssystemet fungerar i allt väsentligt väl, är budskapet från arbetsmarknadens parter.

De  fyra hänvisar till hur kraftigt AP-fonderna vuxit på senare år. På 15 år har de ökat från 550 miljarder kronor till 1 200 miljarder. Det är avsevärt mycket mer än vad som förutsågs när dagens system startades.

– Fonderna levererar hög riskjusterad avkastning till låg kostnad. Det nuvarande systemet är stabilt och har tjänat Sverige väl, skriver de fyra.

– Att finna hållbara, långsiktiga lösningar är i högsta grad väsentligt. Det är därför nödvändigt att satsa på att behålla fungerande och förutsägbara system, inte ersätta dem med något ovisst.

Det var i somras som riksdagens pensionsgrupp enades om förslaget till nya regler. Dagens fem Ap-fonder skulle minskas till tre. Gruppen ansåg att nuvarande placeringsregler är föråldrade och vill förändra dem.

Politikerna vill ha en ny myndighet, AP-fondsnämnden, som ska utvärdera fondernas förvaltning med hjälp av en referensportfölj.

Ap-fonderna får också i uppdrag att på bättre sätt ta hänsyn till hållbarhet i sina investeringar och som akiteägare.

Pensionsgruppen består av regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet och de borgerliga allianspartierna.

LÄS OCKSÅ:

Pensionen höjs med 4,2 procent nästa år

Pensionerna ska bli mer jämställda