Carolina Frände sätter upp Tjärdalen tillsammans med Carl Åkerlund och Jonas Svennem. Foto: Andreas Nilsson

Carolina Frände sätter upp Tjärdalen tillsammans med Carl Åkerlund och Jonas Svennem. Foto: Andreas Nilsson

Samexistens är ett starkt tema i Sara Lidmans Tjärdalen (1953), som hyllades som århundradets debutroman.

Med avstamp i en västerbottnisk by, där ett illdåd skapar konflikter, ställs ständigt aktuella frågor om vem vi får vara, vad vi tycker oss ha råd med, vilkas liv som värderas mindre och hur detta påverkar byn och samhället. Centralt i Tjärdalen är att aldrig bli så fattig ”att vi inte hava råd låta en odugling leva bland oss” för i så fall ”är vi bara kreatur allihop”.

Carolina Frände, regissör på Stockholms Stadsteater, kom med förslaget att omskapa Tjärdalen till en musikteater, och den blir Riksteaterns största produktion 2016, med premiär i september. För musiken svarar Jonas Svennem i Winhill/Losehill. Carl Åkerlund, i samma band, dramatiserar.

Vad tycker då Carolina Frände om den debatt som kulturskribenten Jack Hildén startade i Aftonbladet i våras där han, med sin storstadsblick, beskrev Sara Lidmans hemtrakter?
– Samexistens handlar om att utforska, lyssna, iaktta och odla empati. Jack Hildén var slarvig och saknade förståelse, konstaterar hon.

Yvonne Rittvall