Foto: Jurek Holzer/TT

Europadomstolen ger Frankrike rätt att förbjuda offentligt anställda att bära muslimska slöjor. Det är dock inte fritt fram för religiösa förbud i alla länder, skriver Arbetsvärlden.

För femton år sedan vägrade Christine E, socialassistent på ett franskt sjukhus, att arbeta om hon inte fick dölja håret med en muslimsk slöja. Det ledde till att hon inte fick förlängt kontrakt hos arbetsgivaren.

När Europadomstolen nu behandlat ärendet förlorar Christine E fallet och kan enligt domen inte kallas för diskriminerad eftersom Frankrike i sin grundlag har en specifik tolkning av trosfriheten.

Den offentliga sektorn ska, enligt den, vara religionsneutral så att alla kan garanteras en rättvis behandling, skriver Arbetsvärlden. 

Kravet på religionsneutralitet bland offentliganställda i Frankrike väcker sällan debatt och har stöd av löntagarfacken.