STOCKHOLM 20141017 En kvinna stÂr vid ett hˆj- och s‰nkbart skrivbord och jobbar Foto: Henrik Montgomery / TT / kod: 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

75 miljoner kronor satsas på arbetsmiljöutbildning under en treårsperiod. Det är Svenskt Näringsliv, PTK och LO som gör en samlad insats för att höja kunskapsnivån på arbetsplatserna.

– Om man ska öka kompetensen på företagen gäller det att jobba systematiskt och förebyggande, understryker Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Utbildningarna riktar sig till skydds- och arbetsmiljöombud och chefer. Företag som tecknat TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, har rätt att söka pengar. AFA Försäkring står för administrationen.

Bodil Mellblom betonar att behoven skiljer från företag till företag. Men tre områden som pekas ut är skiftarbete och hälsa, hot och våld samt den psykosociala arbetsmiljön.

– Det som diskuteras mycket nu är det psykosociala, men de fysiska riskerna finns ju kvar. Det handlar mycket om ergonomi och arbetsbelastning.

Sanna Melin, ombudsman på LO, menar att det finns skyddsombud som behöver fördjupa sina kunskaper.

– Många av dem har inte tillräcklig utbildning.