Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Lagrådet underkänner regeringens förslag om id-kontroller och att stänga Öresundsbron i krislägen. Asylrätten hotas, skriver Lagrådet i sitt beslut.

Regeringen föreslog i början av december en lagändring för att hantera de ökade flyktingströmmarna. Bland annat ville regeringen ha möjlighet att stänga Öresundsbron i krislägen och att införa id-kontroller på bussar, tåg och färjor. Regeringen ville att lagen skulle träda i kraft redan den 21 december.

Lagrådet anser att det är att likna vid en ”undantagstillståndsliknande lag” och kritiserar i skarpa ordalag hur beredningen av lagförslaget har gått till.

”Det är för lagrådet tydligt att den nu föreslagna tillfälliga lagstiftningen inte kommer att visa sig ändamålsenlig för att möta redan dagens utmaningar, om man samtidigt vill värna asylrätten”, skriver lagrådet bland annat.

Förslaget har tagits fram i ”största hast” skriver rådet också.

Regeringen går dock vidare med lagförslaget, trots lagrådets kritik, enligt Erik Bromander, statsekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson.

– Lagrådet gör en annan bedömning än regering av hur allvarlig den aktuella flyktingsituationen är, därför också av hur brådskande lagstiftningsärendet är. Regeringens bedömning har inte ändrats, säger Erik Bromander.

Enligt förslaget skulle tåg- och färjeoperatörer och bussbolag bli skyldiga att kontrollera id-handlingar hos dem som vill åka med till Sverige. I förslaget gavs också regeringen möjlighet att stänga Öresundsbron för bilar (inte tågtrafik) och vägar som går till Sverige.

Förslaget har tidigare kritiserats från flera håll.

– Det är riktigt allvarligt och kommer att leda till att en urholkning av asylrätten i Sverige och i hela EU, sade Miljöpartiets riksdagsledamot Carl Schlyter till TT.

Även justitiekansler Anna Skarhed har tidigare ställt sig undrande till hur förslaget förhåller sig till asylrätten.

– Det skulle kunna innebära att man låter ett barn som står utanför vår port få vända på klacken om han eller hon inte har identitetshandlingar. För mig känns det som att det står i strid med de värderingar vi brukar stå för, sade Skarhed.

 

TT