Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Ett utkast till ett klimatavtal har presenterats. För facket är förslaget en besvikelse. I flera år har de stridit för att få med  skrivningar om en ”rättvis omställning” till gröna jobb. Dessa har strukits och finns inte längre med.

Världen har kommit ett steg närmare ett klimatavtal. Ett första utkast har lagts fram. Den svenska milljöministern Åsa Romson (MP) välkomnar förslaget och säger i en kommentar att stödet för ett avtal aldrig varit större än nu.

Men för världsfacket IFS, som är på plats i Paris, är utkastet en besvikelse.

Strax efter texten lagts fram i förmiddags twittrade Annabella Rosemberg, klimatexpert på det globala facket, ut en länk till en film.

– Det här händer då skrivningarna om en ”rättvis omställning” tas bort, skrev hon.

På filmen borrar en grävskopa i ett flervåningshus som rasar.

I mer än sju år har Annabella Rosemberg slagits för att få in en skrivelse om ”rättvis omställning” i ett klimatavtal.

För världsfacket IFS har det varit en stor fråga som de lagt mycket krut på.

Med en skrivelse om ”rättvist omställning” skulle de fackliga lättare kunna argumentera för att införa minimilöner, a-kassa och omskolning. De arbetare som riskerar att bli av med jobben då jobben inom klimatfarliga olje- och kolsektorn ska ersättas med grönare jobb skulle känna sig tryggare.

Begreppet ”rättvis omställning”  – just transition som det heter på engelska – har tagits bort från inledningen till artikel 2.2 där det tidigare stått.

Visserligen finns uttrycket kvar längre ned i utkastet, enligt världsfacket IFS, men nedflyttningen innebär en kraftig försvagning. Det har även lagts till skrivningar som gör det lätt för länder att kringå en rättvis omställning.

Sekos ordförande Janne Rudén är också på plats i Paris. Han skriver till Arbetet Global att texten är borttagen men att det finns förhoppningar att den kommer tillbaka då ministrarna ska börja gå igenom avtalet.

Utkastet innebär att klimatförhandlingarna går enligt den tidsplan som tidigare satts upp.

Det finns dock många svåra frågor kvar att diskutera. Bland annat hur finansieringen ska ske av de åtgärder som föreslås för att minska koldioxidutsläppen.

Läs också:

Jättedemonstration planeras innan klimatmöte

Hemligt avtal gynnar oljeindustrin

Dags för klimatmötet i Paris

+2 grader på 50 år – så blev konsekvenserna

Klimatmysteriet i sushilådan

GS-ordförande: ”Tror på bindande avtal”