Martin-K-webbledartopp

Medlingsinstitutets nya chef Carina Gunnarsson sätter nu ned foten. I en intervju med Svenskt Näringsliv säger hon att institutet inte kommer att medverka till ”kostnadsökningar som är över normen”.

Hon hänvisar till Medlingsinstitutets direktiv och lutar sig uppenbart mot hur dessa direktiv tidigare har tolkats. Den förre chefen Claes Stråth fick ju stundtals hård kritik för att tolka direktiven alltför snävt.

Även om man kan anta att intervjun gillas av många arbetsgivare befinner vi oss nu i ett nytt läge efter den brustna LO-samordningen. Då måste även arbetsgivarna ta ansvar för att forma en rättvis och försvarbar lönerörelse.

I Norge kan den styrande normen hos industrin både ”tolkas” och modifieras i de efterföljande offentliganställdas avtal. Det är möjligt framför allt genom en tydlig politisk inblandning i lönerörelsen som vi hittills inte velat ha i Sverige.

Och ska vi även i fortsättningen undvika fallgropar med huggsexa om löner, politisk inblandning och en mer konfliktbenägen avtalsrörelse måste både arbetsgivarsidan och Medlingsinstitutet se sin egen del i diskussionerna om hur vi ska kombinera den konkurrensutsatta sektorns normering med en rättvis lönesättning.