Arbetarepartiet borde lyssna på folks oro. Glöm aldrig vem som bildade Socialdemokratiska arbetarpartiet, uppmanar skribenterna rörelsens ledare, här Stefan Löfven och Larl-Petter Thorwaldsson.  Foto: Bertil Enevåg Ericsson

Arbetarepartiet borde lyssna på folks oro. Glöm aldrig vem som bildade Socialdemokratiska arbetarpartiet, uppmanar skribenterna rörelsens ledare, här Stefan Löfven och Larl-Petter Thorwaldsson. Foto: Bertil Enevåg Ericsson

ARBETET DEBATT. Vi känner stor oro över utvecklingen i vårt land vad gäller löntagarnas situation. Många från LO-kollektivet lägger sin röst på Sverigedemokraterna trots en arbetarfientlig politik. LO driver just nu en upplysningskampanj om SD:s politik med fokus på villkor på arbetsmarknaden och välfärden. Det är positivt att man belyser detta, och kanske får fler upp ögonen för vad SD står för i andra frågor än invandring och flyktingmottagning. 

Detta skulle gjorts för två år sedan, eller åtminstone innan valet. Frågan har tagits upp inom fackförbunden en tid men det är först nu man tar tag i det.

Varför förlorar vi väljare som egentligen vinner på vänsterpolitik och som gör sig själva en otjänst genom att ge sin röst till SD? De flesta vi pratar med ute på arbetsplatserna upplever att de känner sig bortglömda och svikna av ”sitt” parti.

Inte blir det bättre av att man luckrar upp kollektivavtal för att förbättra integrationen. Vi brukar säga att man inte ska sätta svaga grupper mot varandra men det är just vad som görs i denna fråga.

Lyssna på opinionen! Då kan vi säkra den svenska modellen och vår välfärd –annars kan SD bli ännu större. Det kommer att bli en tuffare arbetsmarknad och dumpade löner. Våra sociala skyddsnät försämras ännu mer. Arbetarepartiet borde lyssna på folks oro. Glöm aldrig vem som bildade Socialdemokratiska arbetarpartiet! Ansvar ska vara ledord för migration, välfärd och jobb.

Det måste finnas balans mellan internationell solidaritet, arbetsmarknadsfrågor och bostadspolitik med nu rådande ekonomiskt ramverk. För att klara bostadsbristen krävs stora investeringar i likhet med miljonprogrammen. Trots att vi blir fler byggs det inte i tillräcklig takt.

Vi är fast i nyliberala tankar om ekonomin i stället för att satsa, och ställer områden och grupper mot varandra i en påhittad prioritering.  Partier på vänsterkanten måste våga driva en arbetarvänlig politik, en reformistisk politik som bottnar ideologiskt om vi inte ska tappa fler gräsrötter.

I kampanjer vill ni ha oss. När vi går mot val vill ni ha oss. Vi börjar undra när vi ska få något tillbaka?

Daniel Nilsson, SEKO

Björn Ljungdahl, Byggnads