STOCKHOLM 20150816 Gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic (S), infˆr Stefan Lˆfvens sommartal i Vasaparken i Stockholm. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic (S). Foto: Christine Olsson/TT

Alla ska ha rätt till vuxenutbildning på komvux från 2017, föreslår regeringen. Därför har 537 miljoner kronor årligen avsatts i höstens budgetförslag för att finansiera kunskapslyftet, skriver gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) på DN Debatt.

Arbetslösheten bland dem som saknar gymnasieutbildning är dubbelt så hög jämfört med de som har en. Och var femte person mellan 20-34 år i Sverige saknar fullständig gymnasieutbildning, enligt ministern. Av den arbetsföra befolkningen handlar det om totalt 850 000 personer.

Rätten till komvuxstudier ska inte bara gälla personer med ofullständig gymnasieutbildning, utan även dem som vill komplettera med ytterligare ämnen för att kunna få särskild behörighet till vissa utbildningar på högskolan, skriver Hadzialic.

Regeringens förslag om livslång rätt till vuxenutbildning går ut på remiss i veckan.