STOCKHOLM 2014-03-03 Runˆ kursgÂrd. Runˆ Utbildnings- & Utvecklingscentrum och Runˆ Mˆten & Events. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

Runö kursgård. Foto: Claudio Bresciani/TT

Uppropet om att låta flyktingar flytta in på fackets kursgårdar har fått ett svalt mottagande. Verksamheten på Marholmen, ­Rönneberga och Skåvsjöholm fortgår som vanligt.

Swimmingpool, nattklubb, Arne Jacobsen-stolar och bumlinglampor. Täljöviken var en påkostad anläggning som 1969 byggdes för möten och rekreation åt den dåvarande LO-ledningen. LO har fortfarande ekonomiska intressen i den modernistiska betongklossen men byggnaden står sedan länge tom.

Nu är emellertid Österåkers kommun i gång med en uppfräschning. I mitten av december är det tänkt att flyktingar ska flytta in.
– Det har ingåtts ett avtal med kommunen om att den mot självkostnadspris ska få inhysa nyanlända, berättar Frank Henriksson, ansvarig för fastigheter på LO.

I förra veckan uppmanade representantskapet för LO-distriktet i Stockholms län fackföreningsrörelsen att ”gå från solidaritet i tanken till solidaritet i praktiken” och ge människor på flykt husrum i fackets kursgårdar. Enligt försteombudsmannen Stefan Hansson har också Kommunal i Stockholms län ställt sig bakom uttalandet men annars har responsen uteblivit. Stefan Hansson har förståelse för att många inte vill göra avkall på den fackliga utbildningen på kursgårdarna, men tycker att prioriteringen borde vara glasklar. Förbundens kommersiella intressen i konferensanläggningar ska inte få väga tyngre.

– Om alla ytor gick till flyktingboende skulle vi få fram tusentals sängplatser. Det är inte en omöjlighet, säger han.

Det är emellertid inte aktuellt att öppna för flyktingar på konferens-anläggningarna som drivs kommersiellt. På LO:s stora konferens-center Runö, med 228 bäddar, rullar exempelvis den ordinarie verksamheten som vanligt. LO äger också Örenäs slott i Skåne.
– Det är en rent kommersiell anläggning i dag. Där har vi ingen möjlighet, säger Frank Henriksson.

Inte heller på IF Metalls Skåvsjöholm i skärgården finns planer på att bistå Migrationsverket.
– Den möjligheten finns inte. De har bokningar även för nästa år, förklarar ekonomichefen Ulf Andersson.

Men är det inte slutligen en prioriteringsfråga?
– Jo, det kan man tycka. Det är klart att det är. Men vi har som sagt inte några sådana planer.

”Inga planer”, säger också Byggnads ordförande Johan Lindholm. Byggfacken äger tillsammans Rönneberga, med 48 enkelrum och 60 dubbelrum. Samma budskap kommer från Seko som äger Lastberget i Bålsta.

Inte heller Kommunal anser sig kunna upplåta Marholmen som ligger i Roslagen.
– Vi har tittat på det. Men det är inte aktuellt eftersom vi bedriver nästan all vår kursverksamhet där, säger Anders Bergström, Kommunals tredje vice ordförande.

Kommunal undersöker däremot nu om förbundet kan vara medfinansiär i något annat boende.

Kursgårdar

LO:  • Runö, Österåker. • Örenäs slott, Landskrona. • Brunnsvik var tidigare i LO:s ägo, nu såld till Ludvika kommun. Byggfacken:  • Rönneberga, Lidingö. IF Metall: • Skåvsjöholm, Österåker. Kommunal: • Marholmen, Norrtälje. Seko:  • Lastberget, Bålsta.