Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Foto: Stina Gullander/TT

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Foto: Stina Gullander/TT

Regeringen beslutade under torsdagen att lämna ett lagförslag som ska sätta stopp för missbruk av tidsbegränsade anställningar. En framgång, kallar TCO lagförslaget. Men det räcker inte säger fackförbundet ST.

– Det är bra att regeringen agerar och gör något åt missbruket av visstidsanställningar. Det är bra för arbetsmarknaden i stort, men för våra medlemmar inom den statliga sektorn kommer lagändringen ha begränsad effekt, säger Britta Lejon, ordförande i ST i ett pressmeddelande.

Enligt SCB är närmare var fjärde statligt anställd visstidsanställd. Arbetsgivarna använder olika regelverk för att kunna stapla visstidsanställningarna på varandra.

– Om man menar allvar måste mer göras, säger Britta Lejon. Jag vill att regeringen tar bort de dubbla möjligheter som finns i staten att ha anställda på kortare tid.

Lagändringen som regeringen nu föreslår kommer sedan EU-kommissionen hotat stämma Sverige om man inte gör något åt möjligheten att använda sig av ständigt upprepade visstidsanställningar.

– Hade inte TCO anmält till EU-kommissionen hade regeringen inte föreslagit några skärpta regler. Förslaget är onödigt komplicerat, men är ändå en förbättring, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

I dag övergår en allmän visstidsanställning till tillsvidareanställning om man man haft en visstidsanställning längre än två år under en femårsperiod.

Det nya innebär att anställningen övergår till tillsvidareanställning också under en längre tidsperiod om de korta anställningarna följt på varandra. En anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningen avslutades.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016, men innan dess ska måste förslaget godkännas av riksdagen.