Sverigedemokraterna har gjort stora inbrytningar bland män i LO-gruppen. Nästan en tredjedel – 31,5 procent – av de LO-anslutna männen sympatiserar med partiet. ”En rekordsiffra”, konstaterar valforskaren Henrik Oscarsson.

Socialdemokraterna fick sitt lägsta opinionsstöd sedan SCB började sina partisympatimätningar 1972. Det framkom i veckan. När det gäller tappet till Sverigedemokraterna så var det emellertid Moderaterna som hade tappat mest.

Ändå är undersökningen en dyster läsning för Socialdemokraterna. Nästan var tredje man, 31,5 procent, inom LO-kollektivet anger SD som ”bästa parti”. Motsvarande siffra för Socialdemokraterna är 38,5 procent.

– Man kan här tala om en rekordsiffra. Socialdemokraterna är visserligen fortfarande största parti hos de LO-anslutna männen, men om man tittar på felmarginalerna så kan det vara med en hårsmån, säger statsvetarprofessorn och valforskaren Henrik Oscarsson.

Även inom hela LO-gruppen finns större sympatier för SD än hos svensken i gemen. 24,2 procent stöder Jimmie Åkessons parti mot 19,9 procent av alla tillfrågade. Sedan majmätningen har det skett en kraftfull ökning av stödet inom LO:s medlemsgrupper med nästan 10 procentenheter. För Socialdemokraterna innebär den här mätningen att man har tappat från 49,1 procent jämfört med 41,6 procent. Anmärkningsvärt, menar Henrik Oscarsson, är den stora skillnaden mellan män och kvinnor i LO-gruppen. Bland kvinnorna är fortfarande stödet för Socialdemokraterna stort. 45,8 procent av de svarande tycker att S är ”bästa parti”, medan noteringen för SD är 14,4 procent. – I grunden handlar det om att LO-kvinnor och LO-män finns i väldigt olika yrken. Här har vi vårdnadsbiträdet mot lastbilschauffören. Det är en stor skillnad om man ägnar sig åt omvårdnad eller industritillverkning. De här klassiska skillnaderna finns fortfarande under ytan, säger Henrik Oscarsson. LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin konstaterar att stödet för SD är högre hos LO-medlemmar än hos den stora allmänheten. – Men det som många tror sig ha vetat – att SD skulle vara största parti hos LO-medlemmarna – det verkar ha varit helt taget ur luften. Socialdemokraterna är överlägset största parti, säger han. En förklaring till att det är betydligt fler män ur LO-leden än kvinnor som sympatiserar med SD tror han handlar om hur arbetsmarknaden ser ut. – Många män jobbar på arbetsplatser där det inte är någon ordning och reda, där konkurrensen mellan företagen är snedvriden och det saknas kollektivavtal. Tobias Baudin hoppas att den kampanj mot SD som LO nu driver i sociala medier ska få effekt. – Våra filmer har haft över 3,6 miljoner visningar. Här når vi mycket breda grupper. Det är viktigt för oss är att visa att SD både är ett främlingsfientligt parti, men också ett arbetarfientligt. Att SD generellt sett är så starka, 24,1 procent, har att göra med den konservativa vind som blåser genom Sverige, menar statsvetarprofessorn Henrik Oscarsson. – LO har alltid haft stora grupper av arbetarklasskonservativa med traditionalistiska värderingar. 600 svenskar i LO-gruppen har svarat i opinionsundersökningen, uppger SCB. Är de här siffrorna tillförlitliga? – Absolut. Man pratar mycket om SCB:s stora bortfall. Men SCB:s stora fördel är transparensen. När det gäller opinionsmätningar spelar man fortfarande i Elitserien och övriga i andra serien.

SCB partisympatimätning

Fråga: Bästa parti?

Urval: 9 012 personer.

Metod: Telefonintervjuer och webbenkäter.

Bortfall: 44,9 procent.

Tidsperiod: 2-25 november.

Felmarginal:

LO-gruppen:

S – 4,4 procent

SD – 3,8 procent

Män:

S – 5,6 procent

SD – 5,3 procent

Kvinnor:

S – 7,1 procent

SD – 5,1 procent