– Om antalet personer som ringer och begär ut namn på parkeringsvakter i kommunerna ökar, så ökar naturligtvis också risken för att det ska hända parkeringsvakterna någonting, säger Lena Karlsson, vd för branschorganisationen Svepark, till Sveriges Radio.

Parkeringsvakt är sedan tidigare ett utsatt yrke, där hot och våld ofta förekommer. Högsta Förvaltningsdomstolen prejudicerande beslut i oktober ökar riskerna ytterligare för kommunala parkeringsvakter. Domen slog fast att deras namn måste lämnas ut på grund av offentlighetsprincipen – de anses vara myndighetsutövare.

Svepark tycker att det är så oroande att fler begär ut uppgifterna att de vill se en lagändring, där vakternas namn undantas från vad som är offentligt.

LÄS OCKSÅ:

Namn på p-vakt ska lämnas ut