Waiter Geoffrey Parms sets a table at Antoine's Restaurant in New Orleans, Friday, Sept. 11, 2015. The restaurant last year reached its pre-Katrina sales of about $10 million. Next week it will hold a series of events to celebrate its 175th anniversary. The highlights include a visiting chef from Delmonicoís in New York who will team up with Antoineís Chef Mike Regua to offer special menus, a block party with a brass band and a Prohibition-themed gala. (AP Photo/Gerald Herbert)

Foto: Gerald Herbert/TT

Ungefär 6 000 personer fler är sysselsatta inom restaurangbranschen nu jämfört med innan restaurangmomsen sänktes 2012, enligt en rapport från Konjunkturinstitutet (KI).

Momssänkningen har totalt sett skapat mellan 1 000 och 3 000 nya jobb i hela ekonomin. Skillnaden mellan siffrorna beror på att jobben inom restaurangbranschen delvis bedöms ha lett till färre nya jobb inom andra branscher.

2012 sänktes momsen från 25 till 12 procent. Enligt KI är det svårt att mäta effekterna, eftersom det inte går att veta hur det hade sett ut utan sänkningen. Men myndighetens studie pekar på att priserna sänkts med fem procent.

Att inte restaurangjobben trängt undan lika många jobb på annat håll i samhället beror enligt KI på att många av dem som fått jobb inom branschen är personer som haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Därför har sänkningen haft en positiv effekt på den varaktiga sysselsättningen, netto, bedömer KI.