Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

©SCANPIX SWEDEN, 1991. Finsk flagga. Finland. Foto: Janerik Henriksson/SCANPIX Code: 50010

Foto: Janerik Henriksson/TT

Förhandlingarna om arbetsmarknadsreformer, ett så kallat samhällsfördrag, i Finland har kraschat, rapporterar finländska medier.

Samtalen mellan de fackliga organisationerna om hur de ska förhålla sig till mitten-höger-regeringens förslag, bröt samman på morgonen. Flera organisationer dök inte ens upp.

Syftet var bland annat att försöka öka konkurrenskraften för finländsk export i den rådande lågkonjunkturen i landet.

Misslyckandet innebär att regeringen går vidare med sina planer på att minska de offentliga utgifterna genom så kallade tvångslagar, som ska korta semestrar, dra ner på semestertillägg och sjukersättning. Det stöter på motstånd från de fackliga organisationerna och har lett till stora demonstrationer.

TT