Foto: Mats Andersson/TT

Sverige har en låg andel unga som är helt sysslolösa, så kallade Neets. Av 15-29-åringarna är det 9,4 procent som varken studerar eller arbetar, visar en färsk rapport. I OECD är den siffran 15,5 procent.

Samtliga nordiska länder har med internationella mått mätt en låg grad av så kallade Neets, det vill säga unga ”not in education, employment or training”, som termen lyder på engelska.

Genomsnittssiffran för OECD ligger på 15,5 procent. För Sverige är den 9,4 procent. Men enligt en färsk rapport från Nordiska ministerrådet, skriven av bland andra Lena Lindahl, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet, så är Norge bäst i klassen med 9 procent, medan Danmark har 11,7 procent och Finland 12,3 procent.

Men forskarna pekar ändå på betydelsen av utbildning för svenska ungdomar – och att de går i mål med utbildningen. Många av de nordiska ungdomarna fortsätter nämligen att studera efter 16 års ålder, med de misslyckas ofta med att ta en examen.

Bland unga som vid 21 års ålder bara hade examen från grundskolan så hade 17 procent av svenskarna huvudsakligen varit arbetslösa under de senaste fem åren. I Danmark var den siffran under 5 procent.

Här kan finns rapporten att läsa i sin helhet.