Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Poststrejken i Finland är över efter 12 dagar. Detta sedan parterna under måndagen accepterat det kompromissförslag riksförlikningsman Minna Helle lade fram under söndagen, skriver Sekotidningen.

Beslutet innebär att de postanställda återgår till jobbet och att julposten kommer fram i tid. Det innebär också att ett antal aviserade stödstrejker, vilka skulle ha trätt i kraft under tisdagen är avblåsta.

Ordföranden i de postanställdas fack PAU Heidi Nieminen säger, enligt dagstidningen Helsingin Sanomat, att hon är nöjd med tre saker i uppgörelsen.
– Ingen anställd får sänkt lön. Planerna på mer flexibla arbetstider genomförs inte och vi får de löneförhöjningar som tidigare förhandlats fram centralt, säger hon till Sekotidningen.

Vad det konkret handlar om för de postanställda är ett elva månaders avtal vilket ger en löneförhöjning om 16 euro (knappt 150 kronor) i månaden.

En anledning till att strejken drogs igång, den 19 november, var att förhandlingarna gått i stå och att man levde i ett avtalslöst tillstånd, vilket nu alltså inte längre är fallet.

En tvistefråga har varit om Posten ska ha rätt att ta in extern personal. Där har facket nu fått ge med sig.