In this photo taken Wednesday, June 18, 2014, Annie Ly, 16, works on completing an exercise during a Girls Who Code class at Adobe Systems in San Jose, Calif. Girls Who Code, a national non-profit organization that aims to inspire, educate and equip young women for futures in the computing-related fields, kicked off its summer program in partnership with the world s leading tech companies. Fewer than one percent of high school girls think of computer science as part of their future, even though it s one of the fastest growing fields in the U.S. today with a projected 4.2 million jobs by 2020, according to the Bureau of Labor Statistics. (AP Photo/Eric Risberg)

Foto: Eric Risberg/TT

Könsbalansen på IT-utbildningar kan jämnas ut med erbjudanden om avskrivna studielån för kvinnor, enligt Digitaliseringskommissionen. Och myndigheter bör i första hand kommunicera digitalt, anser kommissionen.

I ett betänkande pekar kommissionen ut ytterligare elva åtgärder och sex strategiska områden som man anser staten ska prioritera för att säkerställa att Sveriges digitala omställning blir framgångsrik.

En treårig utfasning av så kallad fysisk post från statliga myndigheter och en övergång till att det normala i stället blir digital kommunikation, är ett förslag i betänkandet, som TT har tagit del av. Betänkandet ska presenteras för IT-minister Mehmet Kaplan (MP) på tisdagen.

Det beräknas ge en statsfinansiell besparing på 1,4 miljarder kronor på tio år. Dessutom tror kommissionen på en positiv miljömässig effekt, med en nedgång för svenska koldioxidutsläpp med 60 000 ton. Det motsvarar utsläppen från 30 000 bensinbilar under ett år.

Ett annat förslag är att införa ett system för omfattande låneavskrivning för underrepresenterade kön på vissa IT-utbildningar. Förslaget är att börja skriva av lånen för sex terminers studier för underrepresenterade kön efter examen tills det att minst 30 procent av studenterna tillhör det underrepresenterade könet.

”Incitamentsprogrammet bör införas för de högre IT-utbildningar som har en könsbalans på under 15 procent av underrepresenterat kön”, skriver Digitaliseringskommissionen.

Sex strategiska områden

• Digitaliseringen av Sverige bör ske med utgångspunkt från sex strategiska områden, enligt Digitaliseringskommissionen. Det handlar om statligt engagemang, regelverk, kompetensförsörjning, infrastruktur, datadriven innovation och säkerhet och integritet. • Kommissionen identifierar utifrån detta behov av utredningar av en rad IT-relaterade frågor och lägger även fram 13 konkreta förslag till åtgärder.