KONTORJOBB

Den digitala arbetsmiljön ökar risken för skadlig stress, och kan leda till utmattning. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Gränslösa arbetstider, bristfälligt stöd vid införandet av nya it-system och havererade journalsystem inom vården. Den digitala arbetsmiljön påverkar vår vardag mer än vi tror.

En ny rapport från Arbetsmiljöverket visar att antalet digitala redskap på arbetsplatser stadigt ökat de senaste åren. Och yrkesgrupperna som berörs är många – vårdgivare, piloter, handläggare vid myndigheter är några som nämns i rapporten. I många fall förväntas dessa behärska upp till 20-30 olika it-system inom sina yrkesområden.

Många arbetsplatser inför också löpande nya system, vilket ytterligare medför risk för utbrändhet. Ett vanligt problem är bristfällig information kring de nya systemen vilket medför känslor av svag egenkontroll och höga krav.
– Den kombinationen ökar risken för skadlig stress, som bland annat kan leda till utmattning, säger Jan Gulliksen, professor på KTH, som är en av forskarna bakom rapporten.

En annan riskfaktor är det gränslösa arbetslivet. Möjligheten att arbeta hemifrån och använda sociala medier både privat och på jobbet kan göra arbetet mer flexibelt men skapar också stress.
– Ansvaret för att skapa balans mellan krav och resurser läggs på individen. För många skapar det osäkerhet om hur de kan uppfylla kraven. Resultatet blir att många arbetar för mycket och får för lite vila, säger Jan Gulliksen.

Kostnaderna för förlorad effektivitet till följd av brister i den digitala arbetsmiljön uppskattas i rapporten till flera miljarder kronor om året. Och då är inte kostnaderna för belastningsskador, och sjukskrivningar inräknade.