STOCKHOLM 20131025 HushÂllsarbete. En hink med regˆringsmedel, trasor och en fˆnsterskrapa. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10180

Foto: Fredrik Sandberg/TT

ARBETET DEBATT. Mitt debattinlägg om utredningen SOU 2015:78, som skall göra det möjligt att föreskriva om kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling, har bemötts av Almega. Almega anser att jag felaktigt återgett deras remissvar på denna utredning. De avstyrker förslaget och det framgår inte av mitt svar. Vid en förnyad genomläsning av mitt inlägg medger jag att min text är otydlig.

Kurt Junesjö.

Kurt Junesjö.

Syftet med mitt inlägg samfattas på ett utomordentligt sätt av LO:s juristexpert i utredningen, Sofie Rehnström, i en intervju i tidningen Kommunalarbetaren: ” Allt är bättre än dagens situation där det är åt helsike i tjänstesektorn, många företag konkurrerar vid upphandling genom att inte ha kollektivavtal. Skjuter vi sönder utredningens förslag kommer den att hamna i en skrivbordslåda. Vi får inget som är bättre och som går att få majoritet för i riksdagen, säger hon.

Utredningens förslag har snabbspår, eftersom upphandlingslagarna ska träda i kraft senast den 18 april 2016. Facken skulle alltså redan i maj 2016 få en lag som avskaffar den omfattande lönedumpning som funnits vid offentlig upphandling i många utsatta branscher. Men både LO och framförallt TCO kräver i sina remissyttranden förändringar i utredningsförslaget som inte går att genomföra utan ytterligare kompletterande utredningar. Om regeringen ens börjar fundera i dessa banor går förslaget till den berömda byrålådan. Synd på så rara ärtor.

Det där ”helvetet” i tjänstesektorn som Sofie Rehnström talar om, lider Almegas medlemsföretag inom städbranschen under. Almega har i en branschrapport 2013 granskat 1 225 offentliga städupphandlingar. Rapporten visar att 96 procent av upphandlingarna går till de företag som erbjuder lägsta pris. Merparten av dessa vinnande bud  är på lägre än 200 kr/timme, medan normalpris med kollektivavtalsenlig lön, betalda skatter och  skälig vinst ligger åtminstone 50-lappen högre. Våra skattepengar används alltså till organiserad, statlig och kommunal utslagning av seriösa företag, lönedumpning och gynnande av svart verksamhet.

Svenskt Näringsliv avvisar i sitt remissvar med en tennsoldats ståndaktighet helt utredningens försök att städa upp i denna ruttna verksamhet. Almega däremot lämnar ett genomtänkt, seriöst och resonerande remissvar, som visserligen slutar i att man avstyrker förslaget, men ändå visar att man tar dessa samhällsproblem på allvar. Det var den jämförelsen mellan SN:s och Almegas remissvar jag ville redovisa.

Kurt Junesjö

LÄS OCKSÅ:

Debatt: ”Sociala villkor ska vara en möjlighet, inte tvång” – Almega

Debatt: ”LO:s motstånd hotar förbättringar för löntare” – Kurt Junesjö