STOCKHOLM 20100924 - En domarklubba ligger p en lagbok i Stockholms tingsr‰tt Foto: Jessica Gow / SCANPIX / Kod 10170

Foto: Jessica Gow/TT

För första gången går nu Diskrimineringsombudsmannen, DO, till domstol med ett ärende som rör trakasserier som har samband med sexuell läggning och könsuttryck.

Ärendet rör en man som har haft en tidsbegränsad anställning som servitör på en restaurang i Malmö. Enligt mannen blev han redan från början av anställningen trakasserad av sina chefer på ett sätt som har samband med hans sexuella läggning. skriver DO i ett pressmeddelande.

Trakasserierna har också haft samband med mannens könsuttryck, bland annat genom påståenden från cheferna att han ska ha sett ut som en kvinna och blivit ifrågasatt om varför han använder smink.

Trots att mannen upplevde nedsättande kommentarer nästan dagligen fortsatte han att arbeta på restaurangen i tre månader, men därefter lämnade han anställningen i förtid. Eftersom hans uppsägning har samband med trakasserierna ska den enligt DO ses som framprovocerad av arbetsgivaren.

– Det här är första gången som DO går till domstol med ett ärende som rör diskriminering som har samband med en persons könsuttryck. Det är ett viktigt ärende eftersom vi saknar praxis på området men också eftersom vi vet att unga homosexuella är en särskilt utsatt grupp, säger Marie Nordström, processförare på DO i ett pressmeddelande.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot restaurangen. Sedan 2009 har könsöverskridande identitet eller uttryck varit en skyddad diskrimineringsgrund i Sverige.

Fakta

• Enligt diskrimineringslagen innebär diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller att en person genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. (DL 1 kap. 5 § andra punkten) • HBT-personers utsatthet, särskild bland unga, utgjorde en viktig motivering till regeringens pågående satsning ”En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck”. Fakta: DO