**APN ADVANCE FOR SUNDAY FEB. 24** Ina Mae Gaskin shows how to measure the growth of a mother's stomach as she teaches a class in midwifery at The Farm in Summertown, Tenn., Tuesday, June 26, 2007. Gaskin, 69, a midwife who never formally studied nursing, has helped to bring back home birth and lay midwifery from the brink of extinction in America. (AP Photo/Mark Humphrey)

Foto: Mark Humphrey/TT

Barnmorskeutbildningen bör förlängas eller förändras från grunden för att bättre spegla verkligheten. Det anser Barnmorskeförbundets nya ordförande Mia Ahlberg.

Barnmorskeutbildningen matchar inte den verklighet barnmorskor ställs inför i dag. Det anser Mia Ahlberg, som för tre veckor sedan tog över ordförandeskapet i Svenska barnmorskeförbundet efter Ingela Wiklund.

För att barnmorskorna ska klara av dagens kompetenskrav vill Mia Ahlberg att barnmorskeprogrammet, som i dag består av en ett och ett halvt år lång utbildning efter avslutad sjuksköterskeutbildning, antingen förlängs eller görs om till en direktutbildning.

– Redan från början vet många att det är just barnmorska de vill bli. Med en direktutbildning skulle man koncentrera utbildningen kring vårt huvudområde samtidigt som det skulle gå snabbare att bli barnmorska, vilket är viktigt med tanke på pensionsavgångarna, säger hon till tidningen Vårdfokus.

Förutom arbetet med graviditeter och förlossningar ska en barnmorska i dag kunna utföra aborter, arbeta på ungdomsmottagning och utföra självständiga ultraljudsundersökningar.

– Arbetsfältet är numera så brett att det inte längre ryms inom den nuvarande utbildningen, säger Mia Ahlberg till Vårdfokus.