STOCKHOLM 20150827 Socialfˆrs‰kringsminister Annika Strandh‰ll presenterar den nya generaldrektˆren fˆr Fˆrs‰kringskassan, Ann-Marie Begler. Foto Bertil Ericson / TT / kod 10000

Ann-Marie Begler. Foto Bertil Ericson/TT

Inget tyder på att den ökning av sjukfrånvaron som skett sedan 2010 är på väg att brytas. Tvärtom fortsätter sjukskrivningarna att öka, spår Försäkringskassan i en ny prognos.

Statens kostnader för sjukskrivningar har ökat kraftigt sedan 2010. I fjol uppgick de till 32,3 miljarder kronor.

I oktober var sjuktalet 10,3 dagar per person och år i snitt. Regeringen satte i september som mål att få ner sjukfrånvaron till 9 dagar fram till år 2020, men Försäkringskassans nya prognos är i stället en ökning till 13 dagar. Det innebär att utgifterna för sjukpenning ökar med ytterligare 4,5 miljarder kronor fram till 2016, enligt prognosen som publiceras i Dagens Nyheter.

Försäkringskassan kan inte ensam bromsa den ökande sjukfrånvaron, skriver generaldirektör Ann-Marie Begler och försäkringsdirektör Lars-åke Brattlund på DN Debatt. Inflödet av nya fall påverkas av faktorer som till stor del ligger utanför vår kontroll, påpekar de.

”Ska vi nå regeringens mål krävs därför att arbetsgivare och läkare kliver fram på ett helt annat sätt än i dag och att samhällets inställning till sjukskrivning förändras i grunden”.

LÄS OCKSÅ:

Många går till jobbet sjuka