STOCKHOLM 20150816 Gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic (S), infˆr Stefan Lˆfvens sommartal i Vasaparken i Stockholm. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic (S).  Foto: Christine Olsson/TT

Uppsökande verksamhet, ett aktivt arbete med att förebygga avhopp från gymnasieskolan och specialdesignade folkhögskolekurser. Det är regeringens förslag för att minska gruppen unga som varken studerar eller arbetar.

Och för att hålla ordning på åtgärderna tillsätts det som på senare år har blivit något av en universalmodell för att ta hand om samhälleliga problem – en nationell samordnare.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällfrågor, MUCF, ska få i uppdrag att utveckla en ”Väg in”-verksamhet för de många ungdomar i gruppen som har en komplex problematik. Idag är de ofta hänvisade till en rad olika myndigheter och aktörer.

”Att som ung varken studera eller arbeta kan få långtgående konsekvenser för både individen och samhället. Misslyckas samhället med att stärka framtidsutsikten för dessa unga äventyras inte bara den framtida produktiviteten och skatteintäkterna utan i förlängningen även samhällets sammanhållning och unga individers hälsa och sociala tilltro”, skriver gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic (S) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Arbetet med att utveckla regeringens strategi ska pågå mellan 2016 och 2018.