Martin-K-webbledartopp

Visste ni att flyktingar mår bra av sänkta löner?

Och om vi inför fri hyressättning med höga hyror är det alldeles utmärkt för flyktingmottagandet. Flyktingarna har visserligen knappt några pengar men de har säkert råd med en hyra på 13 000 kronor i månaden för en 65 kvadratmeters lägenhet, vilket fri hyressättning skulle leda till i Stockholm, enligt Hyresgästföreningens beräkningar.

Med sänkta löner får de i och för sig ännu mindre pengar att betala de ännu högre hyrorna med men bara man inte säger dessa två argument samtidigt så märks nog inte den logiska kullerbyttan.

Och naturligtvis, vid sidan om sänkta löner och höjda hyror så riktigt skriker flyktingar efter bidrag.

Ja, inte bidrag till dem själva naturligtvis utan till företagsägarna i form rut-, rot-, rit- och allehanda andra statliga bidrag till det svenska näringslivet.

Kort sagt: Flyktingmottagandet kräver just den politik som borgerliga partier och många arbetsgivare propagerat för i decennier, lägre löner, högre hyror och högre vinstandel till företagsägarna.

Talet om att ”det är bra för integrationen” har blivit det nya mantrat för borgerlig politik.

Tänk sån tur att flyktingarna kom hit just nu så att borgerliga debattörer så gott som dagligen kan basunera ut hur gärna de vill hjälpa flyktingar genom traditionell borgerlig politik. Och på köpet sänker de lönerna för alla andra lågavlönade också, vilket ju varit ambitionen hos borgerliga debattörer i decennier med ständiga krav på sänkta ingångslöner.

Den senaste i raden av propagandamaskiner som trätt fram för att förklara hur bra borgerlig politik är för flyktingmottagandet är Sacos tidigare samhällsekonomiske chef Gunnar Wetterberg. Denne i normala fall relativt sansade man skriver i måndagens Expressen att fri hyressättning måste införas för att integrationen av flyktingarna ska fungera bättre.

Som stötdämpare mot omedelbara hyreshöjningar ska den fria hyressättningen dock inte införas över en natt, utan endast för nybyggen och när en lägenhet får nya hyresgäster.

Hyran ska alltså kunna höjas först när en lågavlönad flykting ska flytta in och integreras. Nog känns det som om logiken har fallit bort.

Den senaste tidens vilda propaganda för en borgerlig nyordning av i stort sett alla samhällsfunktioner skulle knappast varit gångbara i ett normalt debattläge. Men i och med flyktingströmmarna verkar alla hämningar ha fallit. Allt kan saluföras med hänvisningen att det är bra för integrationen.

För bara någon vecka sedan presenterade den Centeranknutna tankesmedjan Fores en studie över de så kallade minijobben i Tyskland. Dessa infördes långt innan flyktingkrisen tog sin början som ett sätta att få in människor långt från arbetsmarknaden med hjälp av väldigt låga löner.

För företagen blev det billigt att anställa och enligt borgerlig retorik skulle det göra att arbetsgivarna ”har råd att anställa fler”.

Vilket de dock inte gjorde.

Fores studie visar att så gott som alla jobb som skapades i Tyskland genom minijobben skulle ha skapats i alla fall, till normala löner.

I stället är den största utmaningen på svensk arbetsmarknad i dag den stora missmatchningen. Det vill säga att de arbetslösa inte har rätt kvalifikationer för jobben.

Då är det naturligtvis en olöslig gåta hur vi plötsligt skulle få folk med rätt utbildning genom att sänka lönerna. Det är, som Tankesmedjan Tidens utredningschef Monika Arvidsson så träffande har beskrivit det, ”som att få en ananas när man ber om en skruvmejsel”.

Men med tillägget att ”det gynnar integrationen” kan numera vad som helst saluföras.

Snart får vi väl höra att även värn-skatten måste sänkas för att det gynnar integrationen.